Home Dijital Gazete Deniz Gayrimenkul kar dağıtmayacak

Deniz Gayrimenkul kar dağıtmayacak

by kiriksaz

Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamada şunlar paylaşıldı:

”Şirketimizin 01.01.2021 – 31.12.2021 dönemine ait Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)’nın II-14.1 sayılı tebliğ kapsamında Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) hükümlerine ve SPK tarafından belirlenen uyulması zorunlu formata uygun olarak hazırlanan bağımsız denetim firması DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş tarafından denetlenen 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 98,131,858 TL net dönem karı elde edilmiş olup Vergi Usul Kanunu (VUK) kayıtlarına göre ise 2,951,691.62 TL cari yıl karı elde edilmiştir. Sermaye piyasası mevzuatı ile şirketimiz esas sözleşmesine ve şirketimiz kar dağıtım politikasına uygun olarak, Vergi Usul Kanunu esaslarına göre tutulan yasal kayıtlarımızda yer alan geçmiş yıllar zararları sebebiyle, dağıtılabilir kar oluşmamasından dolayı 2021 yılında kar payı dağıtımı yapılmamasına ve buna istinaden hazırlanan 2021 yılı kar dağıtım tablosunun genel kurulumuzun bilgisine ve onayına sunulmasına karar verilmiştir.”

Hibya Haber Ajansı

Related Posts

Leave a Comment