Drama eğitimi çocukları başarıya götürüyor

Tozlu Sahne Harbiye Genel Sanat Yönetmeni ve aynı zamanda tiyatro ile drama eğitmeni olan Pınar Kartalmış, Yaratıcı Drama Eğitimi’nin çocuk eğitiminde önemli yer tuttuğuna dair açıklamalarda bulundu.   Türk Çin

Tozlu Sahne Harbiye Genel Sanat Yönetmeni ve aynı zamanda tiyatro ile drama

eğitmeni olan Pınar Kartalmış, Yaratıcı Drama Eğitimi’nin çocuk eğitiminde önemli yer

tuttuğuna dair açıklamalarda bulundu.

 

Türk Çin Kültür Derneği bünyesine bağlı Lotus Eğitim Kurumları’nda drama eğitimlerine

devam eden Pınar Kartalmış çocuk eğitiminde dramanın önemine yönelik şu açıklamalarda

bulundu:

 

Yaratıcı Drama Eğitimi ile bireye yönelik öncelikle bilişsel ve duyuşsal özelliklerinin farkında

olma, kendini bir grup içinde ifade etme becerisini geliştirme amaçlanmaktadır. Sosyal ve

duyuşsal alana katkısı çok yüksek olan drama atölyelerinde bireylerin kendilerini beden

dillerini kullanarak ifade etmeleri, girişime açık olmaları, beden farkındalıklarının yüksek

olması, uyum ve eş zamanlılık becerilerinin güçlü olması, akıcı konuşmaları, paylaşmaya açık

olmaları, estetik algılarının gelişmiş olması, problem çözme becerilerinin güçlü olması

hedeflenmektedir. Kişinin duygularını fark etmesini, oyunlar ve doğaçlamayla duygularını ve

kendini ifade edebilmesini sağlayan drama eğitimi dört temel dil becerisi olan konuşma,

dinleme, okuma ve yazmayı geliştirerek dilin kullanım alanlarını da geliştirir ve artırır.

Yaratıcı Drama Çocukların İletişim Becerilerini Arttırıyor

 

Yaratıcı dramanın çocuklar üzerindeki etkilerinden olan hayal gücünü geliştirme, kendine

güven duyma, bağımsız düşünme ve karar verme becerilerini geliştirmesi gibi etkilerinin

çocuk eğitiminde çok önemli olduğunu söyleyen Kartalmış, drama eğitimi alan çocukların

farklı olay ve durumlarla ilgili deneyim kazandırarak yeni davranışlar geliştirmeyi

öğrenmekte olduklarını belirtti.

 

Kartalmış, “Yıllarca verdiğimiz eğitimlerin sonucunda, drama eğitimi alan çocuklar bu eğitim

sayesinde kazandıkları niteliklerle gerek okul hayatlarında gerekse yaşamın her alanında rahat

iletişim kurabilen, kendini ifade etmekte zorluk yaşamayan, daha yaratıcı ve üretici bireyler

oluyorlar. Dolayısıyla öncelikle ders, sonrasında iş yaşamında başarılarının arttığını söylemek

gerekir.” dedi.

 

Drama eğitimi ile çocukların sadece bireysel değil çevresel olarak da daha duyarlı hale

geldiklerini belirten Kartalmış, bu eğitimi alan çocukların dayanışma ve takım çalışmalarının

da geliştiğini sözlerine eklemektedir.


Hibya Haber Ajansı

754
Okunma