Home Ekonomi Tukaş Gıda’da bedelsiz sermaye artırımı

Tukaş Gıda’da bedelsiz sermaye artırımı

by kiriksaz

Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş’de bedelsiz sermaye artırımı kararı alındı.

Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklama şöyle:

”Şirketimizin 500.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 272.650.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 218.120.000 TL (yüzde 80 oranında) artırılarak 490.770.000 TL’ye çıkarılmasına,
iç kaynaklardan karşılanacak olan 218.120.000 TL tutarındaki sermayenin 6.637.654 TL’si gayrimenkul satış kazancından, geriye kalan 211.482.346 TL’si olağanüstü yedeklerden karşılanmasına, sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek payların pay sahiplerine bedelsiz olarak sermaye piyasası mevzuatının kaydi sisteme ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde usulüne uygun şekilde dağıtılmasına ve bu amaçla çıkarılacak payların hak sahiplerinin hesaplarına kaydedilmesini teminen Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş’ye başvurulmasına, bu kapsamda iç kaynaklardan gerçekleştirilecek sermaye artırımına ilişkin olarak esas sözleşmenin ‘Sermaye’ başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesine, iç kaynaklardan bedelsiz sermaye artırımının gerçekleştirilmesi ve sermaye artırımında ihraç edilecek paylara ilişkin ihraç belgesinin onaylanması için başta Sermaye Piyasası Kurulu olmak üzere, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş ve diğer kuruluşlar nezdinde gerekli işlemlerin yapılmasına karar verilmiştir.”

Hibya Haber Ajansı

Related Posts

Leave a Comment